Cần biết

Là nơi để các thành viên Page Câu lạc bộ yêu Vẹt trên Facebook trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau giữ lửa đam mê, được quản trị do cadc thành viên Facebook Group Câu lạc bộ yêu Vẹt

Chuyên mục ảnh đẹp

Nơi thành viên lưu trữ những hình ảnh đẹp
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Sài Gòn Parrots Club

Dành cho các thành viên Sài Gòn chia sẻ, hoạt động và phát triển
Chủ đề
70
Bài viết
124
Chủ đề
70
Bài viết
124

Chuyên mục dạy nói

Chủ đề
4
Bài viết
8
Chủ đề
4
Bài viết
8
Bên trên