Cu gáy khách, cu khiển (cu gáy bảo)

Chim cu yêu người của người yêu cu
Bên trên