Danh kê

Hình ảnh danh kê, nét oai hùng của gà cựa (các con gà thắng từ 8x trở lên)
Bên trên