San hô mềm (Large Polyp Stony )

Trao đổi về San hô có súc tu lớn.
Bên trên