San hô

Bèo, nấm (mushroom)

Chủ đề
4
Bài viết
33
Chủ đề
4
Bài viết
33

San hô mềm (Large Polyp Stony )

Trao đổi về San hô có súc tu lớn.
Chủ đề
11
Bài viết
82
Chủ đề
11
Bài viết
82

Soft Coral

Chủ đề
4
Bài viết
6
Chủ đề
4
Bài viết
6

San hô cứng ( Small Polyp Stony )

Trao đổi về san hô cứng
Chủ đề
6
Bài viết
43
Chủ đề
6
Bài viết
43

Zoanthids

Chủ đề
2
Bài viết
22
Chủ đề
2
Bài viết
22

Hải Quỳ (anemone)

Chủ đề
11
Bài viết
106
Chủ đề
11
Bài viết
106
  • ytr

San hô không cần ánh sáng

Chủ đề
1
Bài viết
14
Chủ đề
1
Bài viết
14
Bên trên