baphihg's latest activity

 • B
  baphihg đã đăng chủ đề mới.
  Còn ae nào tương tác không, hai gà, anh Dũng
 • B
  Phó giáo sư cái chó gì mà không biết nội quy diển đàn, bên gà chọi không đăng, đăng bên gà tre kiểng
 • B
  baphihg đã trả lời vào chủ đề Gà rặc gáy sáng.
  Chào anh, dạo trước anh có tặng tôi bầy gà bây giờ lâu quá không gặp anh
Bên trên