biendinhcong

Mr công

đam mê gà đông tảo,gà tre
Địa chỉ
Phố Nối Hưng Yên
Occupation
cơ khí

Chữ ký

trangtraibaotongadongtao@gmail.com

Đang theo dõi

Các danh hiệu

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Bên trên