Bình Đồng Thủy's latest activity

 • B
  Bình Đồng Thủy đã đăng chủ đề mới.
  Mở đầu tiêu đề đã khiến cho các đọc giả hoang mang với nhiều câu hỏi được đặt ra về “Hàng hóa nguy hiểm”. Tại sao hàng hóa nguy hiểm lại...
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
Bên trên