Builang1's latest activity

  • B
    Builang1 đã trả lời vào chủ đề Hồng két "vs" Tai tượng.
    Hồng két vs TTCP là trời sinh 1 cặp mà. Chỉ có điều bọn HK nó quen bể rồi thì nhây đừng hỏi. Ttcp mà stress chút thì nó ủi cho phát điên...
Bên trên