catman

Hòa thượng thích đủ thứ

bia, bi-a, discus, ping-pong, swimming, ka-ra-là-ok...
Website
http://360.yahoo.com/catmanvn
Địa chỉ
Vungtau
Occupation
engineering

Liên hệ

Skype
catmanvn

Chữ ký

Có có không không lo hết kiếp
Khôn khôn dại dại chết xong đời
Chi bằng láo láo lơ lơ vậy
Ngủ ngủ ăn ăn.. nuôi cá chơi :)

Đang theo dõi

Người theo dõi

Các danh hiệu

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Bên trên