CN.HUY

UV BCH Hội Sinh Vật cảnh Tỉnh Bình Dương +Chủ Nhiệm CLB Gà Cảnh Bình Dương

gà cảnh
Địa chỉ
Bình Dương
Occupation
Cử nhân y khoa

Liên hệ

Yahoo! Messenger
Roankhachuy_ktktbd@live.come

Chữ ký

Gà Cảnh Bình Dương

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Bên trên