Recent Content by Hồ Sơn

  1. H

    HN: Xin hoặc tìm địa chỉ mua ốc ăn rêu + cá bút chì

    Bạn ơi cho mình địa chỉ mu cây thủy sinh với, đang rất cần: 0974918186. Zalo mình số này luôn nhé. Tiện thể mình cũng đang cần mua một số cá như cá bút chì, cá la hán, cá kim sơn. Cảm ơn bạn nhiều!
Bên trên