hoquockiet

Mộc Thiên Sinh(Mộc Đệ)

uống trà,ngắm cây,nuôi cá
Địa chỉ
Tp.Sa Đéc
Occupation
nho sinh nghèo

Liên hệ

Yahoo! Messenger
hoquockiet74@yahoo.com.vn

Chữ ký

Ta Dại, Ta Tìm Nơi Vắng Vẻ,
Người Khôn, Người Đến Chốn Lao Xao.
[-([-([-(

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Bên trên