Recent Content by hungbuivan

  1. H

    Gà không đẻ - Các bác chỉ giúp

    em cũng có con gà như vậy nhả ổ 2 tuần nay rùi ma ko để không bit sao
  2. H

    các chú các bác giúp cháu với ạ

    chả là cháu có mua cuả thằng bạn một con gà mái về đẻ khi mua thì em nó đã đẻ 1trứng (nhưng nỡ tay cháu đã làm vỡ) nhưng từ khi cháu đem về đến nay đã được gần 1tháng mà em nó ko đẻ ai chỉ rùm cháu nó bị ghì với ạ ak mà mào nó vẫn đỏ chót và 2-3 tuần gần đây nó cứ vô tổ nằm 20-30p lại ra mà ko...
Bên trên