phnamsfcc

29-03-1977

Ca hát, bẫy quốc, câu cá
Địa chỉ
Chợ Gạo, Tiền Giang & Bình Chánh - HCM
Occupation
Kỹ sư xây dựng - Bất Động Sản Novaland Group

Chữ ký

Nghề chơi cũng lắm kungfu !

Các danh hiệu

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Bên trên