Recent Content by trangho

  1. T

    Buổi offline cuối tuần ngày 22/5/2016 tại 20 Nguyễn Công Hoan- Hà Nội

    Mình có nuôi 1 ẻm nên tham gia vào diễn đàn mong được mọi người giúp đỡ.
Bên trên