Kết quả tìm kiếm

  1. A

    CẮT CÁNH & CẮT TỈA MÓNG

    Trong quá trình đào tạo, huấn luyện chúng ta có thể phải cắt cánh để chú vẹt không bay mất do giật mình, hoảng sợ hoặc mải chơi mà xa rời chúng ta. 1. Cắt cánh Vẹt Vấn đề đào tạo một chú Vẹt bay ngoài trời không phải môi trường nào cũng thích hợp. Như ở các thành phố hiện...
  2. A

    Cá vàng bị gãy vây lưng thì sao?

    Cá vàng mình nuôi từ trước tới giờ hay gặp trường hợp gãy cái xương cứng nhất ở vây lưng làm cái vây lưng không căng hết được rất mất thẩm mỹ. Có cách nào chữa cho nó được không? Nếu cắt cái xương đó từ chỗ gãy thì có mọc lại được không? Mà cắt cũng có vẻ đau lắm đấy vì cái xương đấy to nhất...
Bên trên