Kết quả tìm kiếm

  1. H

    CẦN THƠ BÁN CHIM BẢY MÀU

    Bán chim bảy màu : chim máy sắp đẻ Xem chim trực tuyến : vào enternet Explorer Nhập : http://chimbaymauct,dyndns.info user : nhập ( user ) Hoặc vào gmail nhập địa chỉ : chimbaymaucantho@gmail.com pass : hien0918432123 Để xem hướng dẫn xem chim trực tuyến...
  2. H

    Chim Bảy màu Tây Đô

    Kính chào các anh em trên 4 rum ! Do máy chụp hình của mình đã hư nên không post hình được , nhờ anh em xem dùm cặp chim bảy màu của mình ghép ra thế hệ f1 có màu đầu và ngực như thế nào ? Vào : enternet explorer: http://chimbaymauct.dyndns.info usr : nhập ( usr...
Bên trên