Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Chòe lửa hót ít giọng

    Mọi người cho e hỏi e mới mua dc 1 con chích chòe lửa mép thuần được hơn 1 tháng.đã dạng người đi gió rất siêng và nhiều giọng.nhưng khi hót sổng thì lại ít giọng và lặp đi lặp lại..thế này là chim chưa hót hết giọng hay chim hót giọng dở vậy ạ.. Em nó còn 1 tật nữa là ngủ đêm cứ hay dậy bay...
Bên trên