Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Chim cu gáy

    tôi xin mạnh dạn hỏi anh em trong diễn đàn một việc . tại sao có những người ( số ít ) đến nhà mình khi chim đang gáy gù , hót . tư nhiên im bặt đến khi người đó ra về rồi chim mới trở lại bình thương . ko kể là trẻ hay già . rất mong đcj các cao nhân chỉ giáo
  2. T

    Chim cu gáy

    lý giải làm sao tiếng chim cu . mê mệt ngày đêm nó gáy gù .cục cu cu cú cu cù cụ . bao nhiêu người thích cái tam ngu
Bên trên