Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Cút rừng Phú Yên

    Cứ độ vào mùa cút sinh sản là tui lại hay vác máy đi um cút. Cuat mùa này đang tìm trống nên rất hăng cứ chọn mấy vạt cỏ tranh đặt bẫy là thế nào cũng bẫy được mấy em.béo ụ à.
Bên trên