ai còn forum khác hay đề tài này ko cho xin với

Bên trên