Bài thi số 39 - Tâm hồn của đá/ ID 39 - Rock's soul

ABV-VADC

Ban tổ chức


1. Tên bể (Name of layout): Tâm hồn của đá (Rock's soul)

2. Thông tin chung (General information):
- Dung tích, lít (Capacity, liter: 12 L
- Kích thước (Rộng*Sâu*Cao), cm (Dimention Width*Deepth*Height, cm): 26X20X22
- Tuổi của bể, tuần (Age of layout, week):1

3. Động, thực vật thủy sinh (Plants & Inhabitants):
- Cây (tên khoa học) (Plants, science name): ):
Fissidenfontanus,Fissidenssplachnobryoides,,Eleocharis acicularis, Marsilea spp, Isopterygium sp.

- Cá, ốc, tép (tên khoa học) (Inhabitants, science name): Boraras brigittae, Paracheirodon axelrodi, Red cherry Shrimp.

4. Thuyết minh ý tưởng (Description of layout):
Đá tuy là 1 vật vô tri vô giác.. nhưng mỗi khi tôi thực hiện layout với đá..tôi đều muốn thổi vào đó một hơi thở của sự sống..sự sống của thiên nhiên
Stone is lifeless but every time I set up a new layout, I try to attach s breath of life, life of nature.

5. Dinh dưỡng (Fertilization):
- Nền (Substrate):Không/ no
- Dinh dưỡng bổ sung (Bonus fertilization):Không/ no

6. Thiết bị (Equipments):
- Hệ thống lọc (Filter system)
Kiểu (Type): Không/ no
Lưu lượng, lít/giờ (Pump delivery, liter/hour):
Công suất, W (Power capacity, W):

- Ánh sáng (Lighting system)
Kiểu đèn (Type of lights): Mini aqua
Công suất, W (Power capacity, W): 11w
Thời gian chiếu sáng, giờ/ngày (Time of lighting, hour/day): 8


- CO2 (Pressured CO2)
Có/không ? (Yes/No?): Không/ no
Lượng dùng (nếu có), giọt/giây (Dosage (if yes), bubble/second):

- TB Khác (Others):
========================================================================================================

I- Tổng số điểm: 552 điểm. Xếp hạng: 36


II- Nhận xét của Ban Giám Khảo
 
Last edited:
Bên trên