Bể cá ali mới làm của em, các bác tư vấn thêm giúp em nữa nhé

http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://i1166.photobucket.com/albums/q607/chimcu289/Pictured011.jpg&imgrefurl=https://aquabird.vn/threads/aqua.t=93865&h=704&w=1023&tbnid=1-XPkpv4s6ExLM:&zoom=1&docid=oUzmQol1_5Qw7M&itg=1&ei=8xZZU7nJGcqF8gWHv4CwDw&tbm=isch&ved=0CBUQMygNMA04ZA Bể cá theo cách làm của bạn thì như vậy mới đẹp nè

---------- Bài viết thêm vào lúc 08:36 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 08:34 PM ----------


Mình lấy trên mạng nên lỡ làm lộn vào hình ảnh sorry
 
Bên trên