Cá rồng bị bệnh

Vui2.5

New Member
Tuổi
16
Cá rồng e nay nhìn thấy nó bị nổi mấy cục gì ngay vây đuôi và nó cũng ăn ít trong 3,4 ngày rồi
Ai biết bị gì giúp e với ạ
 
Bên trên