Các bác cho e hỏi e lỡ vặt cụt đuôi con chào mào thì nó có lợi và hại gì hả các bác. E xin cảm ơn!

Bên trên