Các bác cho em hỏi giọng của 2 em chim cu này là giọng gì an?

Bên trên