cách nào đo pH chính xác!!!

duc_haonhien

New Member
Mình củng mua chai hóa chất đo pH,,nhưng chỉ đánh giá độ pH qua mắt thường so với mẫu màu in trên thang pH. nay cho mình hỏi có loại đo pH chính xác không... cám ơn mấy Bác
 
Bên trên