Cần mua gà tre chim( tre rặc) chuẩn!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên