Cây cúc tần ấn độ

lehoang92

New Member
Tuổi
29
Cúc tần ấn độ chịu hạn tốt và với dáng dây buông thõng sử dụng che phủ tường, hàng rào, trồng từ trên sân thượng hoặc ban công cho rủ xuống dưới, tạo thành tấm rèm xanh từ cây rất đẹp.
Cách chăm sóc: Cúc tần ấn độ dễ chăm sóc, chỉ cần tưới đủ nước cây sẽ phát triển rất nhanh. Cây có thể dài thêm 2-3m sau 3 tháng chăm sóc tuỳ đất màu hay không. Cây không kén đất, có thể sống được trong nhiều môi trường đất.
596
 
Bên trên