Chim bị thương ở đầu phải làm sao :((.còn hi vọng ko

Bên trên