Chim chào mào bị ho rất nhiều có cách nào trị khỏi bệnh? rất mong sự giúp đỡ,em cảm ơn!!!!

van xuan

New Member
-Em có chú chào mào nuôi từ bé chơi rất đẹp, nhưng do đợt nắng nóng vừa rồi chú ho rất nhiều thấy thương nhưng không biết làm sao, định mua thuốc tây nhưng không biết cho uống thuốc gì? cho uống thế nào?, chợt nhớ trước đây có hay xem diễn đàn nên lên đây nhờ các anh, các chú có kinh nghiệm hướng dẫn giúp, em rất biết ơn nếu được giúp đỡ!
 
Bên trên