Chính thức hoạt động của chuyên mục Đấu giá

tienbm

Người làm vườn
Tuổi
65
Thông báo áp dụng kể từ ngày 25/10/2006

Một số quy định tổ chức đấu giá trên ABV
Sau một thời gian Thành viên ABV tổ chức và tham gia thí điểm Đấu giá các sản phẩm nhằm mục đích hỗ trợ duy trì ABV đã đạt được kết quả đáng khích lệ, với sự tham gia nhiệt tình của các thành viên.
Để thuận tiện và tạo thêm dịch vụ cho Thành viên không chỉ dừng ở việc Đấu giá ủng hộ duy trì diễn đàn, BanQT ABV chính thức thông báo Box Đấu giá ABV đi vào hoạt động và có vị trí chính thức trong Trung tâm thương mại ABV
Mục đích: Tạo khu vực dành cho các hoạt động Đấu giá sản phẩm của Thành viên (khác với đăng tin mua bán trên Diễn đàn Rao vặt trên Trang chủ
Tính chất - nội dung:
Đấu giá có thu phí theo 2 hình thức:
1. Đấu giá Hỗ trợ duy trì ABV: Tỷ lệ hỗ trợ không ít hơn 30% (tỷ lệ cụ thể do Người có sản phẩm quy định)
2. Đấu giá không hỗ trợ: Thu phí tỷ lệ 10% trên giá đấu thành của sản phẩm đưa ra đấu giá và không quá 1.000.000vnd (trường hợp sản phẩm có giá trị lớn)
Trước khi tham gia đấu giá (người có sản phẩm và người tham gia trả giá) xin mời xem kỹ Quy định tham gia Diễn đàn ABV Quy định Đấu giá (hỏi đáp)
Kể từ ngày 25/10/2006 tất cả các bài tổ chức đấu giá phải tuân thủ Quy định này.
Ban quản trị ABV Kính báo
 
Bên trên