Cho mình hỏi gấp đây là trứng chim gì ạ ?

Bên trên