Choè than rụng lông

H hoàng

New Member
Tuổi
21
Em có con choè nuôi non được hơn tháng rồi biết mổ rồi mà thấy nó cứ rụng lông đuôi suốt giờ còn mỗi mấy cái ( ko bị rận mạt ) có phải thay lông hay bị gì ăn
 
Bên trên