Christmas Tree Coral (Studeriotes sp.)

lpcuong

Active Member


Họ: Paralcyoniidae
Phạm vi: Indo-Thái Bình Dương
Mẫu Color: Brown, Tân
Bổ sung lý tưởng: I-ốt, Stronti, các yếu tố vi lượng
Reef Tương thích:
Điều kiện bể: 72-78 º F sg 1,023-1,025, pH 8,1-8,4
Lưu lượng nước trung bình đến mạnh
Ánh sáng: Thấp
Sự thống trị: Hòa bình
Vị trí: thấp
Chăm Sóc Cấp: Trung bình

Christmas Tree Coral (San hô mềm Cây Giáng sinh) cũng được gọi là Coral Medusa, Snake Lock Coral, hoặc French Tickler. Chúng thường có màu nâu, nâu, hoặc màu xám.
Chúng là một san hô hòa bình, nhưng sẽ cần nhiều không gian giữa những con san khác và giữa chính chúng với nhau trong các bể nuôi cá rạn san hô. Các không gian bổ sung là cần thiết để tránh tiếp xúc quét xúc tu ngẫu nhiên và thực tế chúng thường sẽ tăng và giảm kích thước. Chúng thường sẽ thu xúc tu vào ban đêm, giống như một củ khoai tây tròn hoặc hình chữ nhật và nở nhánh của nó ban ngày giống như một Cây Giáng sinh với các cành rủ. Vị trí đặt ở trên nền sỏi, cát ở dưới cùng của bể nuôi cá rạn san hô nơi mà mức độ ánh sáng thấp và với các thông số nước đầy đủ sẽ giúp nó phát triển mạnh. Hồ cá rạn san hô nên có luồng nước luân chuyển mạnh. Để sống khỏe liên tục, chúng cũng yêu cầu bổ sung stronti, iốt, và các yếu tố vi lượng khác vào nước.
Chúng không chứa tảo cộng sinh, vì vậy ánh sáng không phải là một yêu cầu lớn, tuy nhiên, điều này có nghĩa là Chrismat Tree phải được cho ăn. Các chế độ ăn uống nên bao gồm tôm nhỏ sống, vi sinh vật phù du và những thức ăn khác được thiết kế cho động vật không xương sống ăn lọc (filter feeding), để tồn tại trong các bể nuôi cá rạn san hô.
 
Last edited:
Bên trên