Cút rừng Phú Yên

Kiemthantien

New Member
Tuổi
28
Cứ độ vào mùa cút sinh sản là tui lại hay vác máy đi um cút.
Cuat mùa này đang tìm trống nên rất hăng cứ chọn mấy vạt cỏ tranh đặt bẫy là thế nào cũng bẫy được mấy em.béo ụ à.
 
Bên trên