Gà rừng hay gà lai

windowmtd

New Member
Anh em cho mình hỏi con này là gà rừng hay là lai rồi vậy.

Mình có thả 1 gà mái ta (cho mình hỏi con mái này là giống gì vậy), ban đầu gà rừng này đạp mái, tự dưng bây giờ nó thấy con mái là dí đánh, không biết nguyên nhân gì, làm sao cho nó chịu mái lại vậy, mọi người chỉ mình với

Cám ơn mọi người

630
 
Bên trên