Gà nòi, gà tre

thong82

Member
Em nó giờ khoảng 1,6 kg
https://www.flickr.com/photos/40202571@N04/25116492341/in/dateposted-public/[/IMG]
https://www.flickr.com/photos/40202571@N04/25116489061/in/dateposted-public/[/IMG]
https://www.flickr.com/photos/40202571@N04/24914085650/in/dateposted-public/[/IMG]

Em này 0,95kg, đã ra đi ở cái thứ 6
https://www.flickr.com/photos/40202571@N04/11643403346/in/dateposted-public/[/IMG]
https://www.flickr.com/photos/40202571@N04/11642904163/in/dateposted-public/[/IMG]
 
Last edited:
Bên trên