Giúp mình với, Gà bị thúi ở tai

Tình hình là mình vừa mượn được 1 em gà trống về làm nọc. Khi về ko để ý, khoảng 3 ngày sau cứ thấy gà hay ngáp, bắt lại, kiểm tra thì thấy 2 bên tai bị đóng kín ( như mủ bị khô ấy). Mình thấm nước, cạy ra thì thấy rất nhiều bợn màu vàng đóng xung quanh thành lỗ tai.
Anh em có biết thuốc nào trị không, chỉ mình với.
Cảm ơn anh em nhiều.
 
Bên trên