hymalaya

New Member

Nhờ mọi người xem dùm bố cục đá. vì lần đầu và thành viên mới nên nhờ đóng góp nhiệt tình của mọi người về bố cục, trồng cây gì? hồ mình 60x40x40.
 
Bên trên