Hỏi cách loại bỏ sâu đục thân

cây bưởi bị sâu đục thân,đùn bã mùn to quanh gốc cây còn nhỏ chọc vào thì thấy ăn vào trong lõi.qua có quả là một phần tiếc công và thời gian trồng thôi.bác nào biết sử lý giúp e với.
 
Bên trên