Kinh nghiệm nuôi cá Dĩa trong bể từ chuyên gia

mymy002

Member
Tuổi
27
Vì cá Dĩa trưởng thành có kích thước tương đối lớn nên bạn cần phải chọn nuôi cá Dĩa trong các bể cảnh lớn. Điều này không chỉ cần thiết cho sự phát triển mà còn sinh sản của cá.

Mỗi ngày, cá Dĩa cần được chiếu sáng từ 5 - 6 tiếng để cá có màu sắc đẹp và sinh trưởng nhanh hơn. Bể cá cần phải có chất lượng nước tốt với các tiêu chuẩn sau:

- Độ cứng: 15

- Độ kiềm KH: 8

- Độ PH: 7

- Độ dẫn: 800 μSiemens

- Nhiệt độ 30°C. Nếu cá đang trong quá trình sinh sản thì nhiệt độ yêu cầu là 24 - 25 °C. Hàng ngày, bạn cần phải thay khoảng ¼ - 1/3 lượng nước trong bể và phải thay bằng nước mới đã được xử lý Clo. Đồng thời, nước mới này có tiêu chuẩn về độ kiềm, độ cứng, độ ph, độ dẫn và nhiệt độ tương thích với nước cũ. Ngoài ra, bể nuôi cá Dĩa cũng cần được lắp đặt máy sục khí để đảm bảo môi trường có cá sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Thức ăn cho cá còn thừa nên xử lý ngay không nên để ô nhiễm nguồn nước.
 
Bên trên