Loài chuột Oto.

haaavn

Member
Bọn chuột ôt này có ăn tép mới sinh không mấy bạn nhỉ ? mình định nuôi chung để vệ sinh bể mà ăn tép con quá
 
Bên trên