Lựa chim vành khuyên mộc . ( Tp. Hồ Chí Minh )

<EVN>

New Member
Đôi khi những con bạn lựa theo tiêu chí đẹp hoàn thiện chưa chắc đã hay
Điều quan trọng vẫn là tố chất con chim
Bạn nên lựa khoảng 20 con theo tiêu chí đẹp mà mọi người nói, sau đó về nuôi lọc lại xem con nào hay có tố chất thì giử lại nuôi
Chứ bạn nuôi 1 con hay 2 con mộc chưa chắc đã hay
 
cảm ơn bài viết có ích, chim khuyên thấy người SG thích chơi khuyên xanh hơn, nhưng nghe giọng không thấy chất bằng khuyên Cần Giờ, chắc khuyên xanh mau hót hả các bác
 
Bên trên