luới đóng chuồn

mấy bạn cho nào bán lưới đóng chuồn gà giá rẻ kg mình định đóng 2 cái chuồn bay nhưng giá mát quá 25000 mét lẫn mấy bạn biết chỉ mình với
 
Bên trên