Nguyệt quế lá nhỏ bông chùm..................

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên