Parotlet- Forpus Loại vẹt nhỏ đỏng đảnh!

twan

Thành viên chính thức
Tuổi
35
Xin giới thiệu với các bạn 1 giống vẹt nhỏ, ít ồn ào, thích hợp nuôi cảnh trong gia đình nhỏ, ít diện tích hoặc nhà phố, chung cư ko gây ồn ào!

Parrotlet_ phân loại khoa học:
-Order( Bộ): Psittaciformes
_Family (Họ): Psittacidae
Parrptlet được chia thành 3 chi (genus)
+Forpus
+Touit
+Nannopsittaca
1_Forpus
Chi Forpus bao gồm tất cả các loài parrotlet thường được giữ nuôi và thuần hóa làm pet
-Mexican parrotlet (Forpus cyanopygius)
-Green-rumped parrotlet (Forpus passerinus)
-Blue-winged parrotlet (Forpus xanthopterygius)
-Turquoise-rumped parrotlet (Forpus xanthopterygius spengeli)
-Spectacled parrotlet (Forpus conspicillatus)
-Dusky-billed parrotlet or Sclater's parrotlet (Forpus modestus)
-Pacific parrotlet or celestial parrotlet (Forpus coelestis)
-Yellow-faced parrotlet (Forpus xanthops)
2_Touit
Touit parrotlets là một chi của parrotlets tìm thấy trong khu vực Venezuela-Guyana, bắc Andes và Bahia. có 3 trong 7 loài đã được nuôi nhốt và không thành công!
-Lilac-tailed parrotlet (Touit batavicus)
-Scarlet-shouldered parrotlet (Touit huetii)
-Red-fronted parrotlet (Touit costaricensis - sometimes included in T.dilectissimus)
-Blue-fronted parrotlet or red-winged parrotlet (Touit dilectissimus)
-Sapphire-rumped parrotlet (Touit purpuratus)
-Brown-backed parrotlet (Touit melanonota)
-Golden-tailed parrotlet (Touit surdus)
-Spot-winged parrotlet (Touit stictopterus)
3_Nannopsittaca
chỉ có hai loài trong chi Nannopsittaca.và không tìm thấy thông tin gì hơn
-Tepui parrotlet (Nannopsittaca panychlora)
-Manu parrotlet or Amazonian parrotlet (Nannopsittaca dachilleae)
Nguồn: Wikipedia. Ngoài ra các bạn, ace có thông tin gì thì cứ việc đóng góp, chỉnh sửa, thêm bớt thoải máiĐường link Facebook của Vietnam Forpus Group ở đây:
https://www.facebook.com/groups/1475302619425446/
 
Last edited:
Bên trên