Rặng San Hô bị chết do nhiệt độ ở Indo

Coolpix

Thành viên uy tín
http://www.msnbc.msn.com/id/38741347/ns/us_news-environment/
Dan mới đọc được một bài báo trên mạng msn.com nói về rặng san hô đã bị trắng (bleaching) và chết dần do nhiệt độ tăng cao đến 93F. Nhất là sau trận Hồng Thủy (Tsunami) năm 2004, tưởng là từ từ phục hồi lại rồi, bây giờ lại bị như vậy. Họ dự đoán là trong vòng vài tháng tới còn chết nhiều nữa. Coi xong mà thầy buồn luôn.
Và nghĩ trong đầu và hứa là có chơi san hô thì cũng ý thức về hệ sinh thái. Không mua những con san hô chưa hiễu biết về chúng. Từ bỏ ý nghĩ là nếu chết thì mua con khác vì đó là điều đáng trách.
 
Bên trên