Sơn ca Quảng Yên 5 mùa

Lâu ko vào diễn đàn post bài
Mới bắt của ông cụ lên con sơn ca nuôi non lên 5 mùa
Chim mới chớm có lửa, chưa được căng
Chú này em mình đang nuôi lồng 1m2, nấm 35Cm
Thỉnh thoảng đang hót lại thăng lên đỉnh rồi hạ nấm hót tiếp
Có cái clip cho anh em chém
 
Last edited by a moderator:
Có phải của ô cụ thầy lang ko bác..ở về quảng yên e đc dẫn đến 5 nơi nuôi và bán rất nhiều chim sơn ca.và nghe kể về từng chú chim.khi xem hình e đoán là chim nhà bác thầy lang
 
Bên trên